RAFINISANI ETIL ALKOHOL (ETANOL)


RAFINISANI ETIL ALKOHOL (ETANOL) 96% v/v - Hemijska formula C2H5OH

RAFINISANI ETIL ALKOHOL (ETANOL) 96% v/v - Hemijska formula C2H5OH

Proizvod po kome je ova kompanija prepoznatljiva je rafinisani etil alkohol min koncentracije 96% v/v. Reč je o alkoholu visokog kvaliteta, koji se proizvodi u postupku po BUCKAU WALTHER tehnologiji u semikontinualnom procesu na bazi melase. Osnovna sirovina je malasa dobijena iz procesa proizvodnje šećera. Godišnji kapacitet proizvodnje je 10.000.000 Hl. Etil alkohol (etanol) je proizvod dobijen fermentacijom sirovina poljoprivrednog porekla koje u sebi sadrže ugljene hidrate. To je bezbojna i bistra tečnost, specifičnog mirisa i ukusa. Etanol je lako isparljiva i zapaljiva supstanca. Vrlo je rastvorljiv u vodi, i to u svim odnosima. Zbog svojih fizičkih i hemijskih osobina ima vrlo široku upotrebu u industriji. Koristi se u hemijskoj industriji za proizvodnju rastvarača, boja i eksploziva. Značajan je u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Koristi se i u prehrambenoj industriji i to najčešće za konzerviranje odnosno pulpiranje voća. Nesumnjivo, najširu upotrebu ima u proizvodnji alkoholnih pića (u koncentraciji 3-40%). Zanimljivo je i to da je poslednjih godina sve više zemalja koje koriste etanol kao pogonsko gorivo.

Osnovne sirovine za proizvodnju etanola u našoj fabrici su melasa, pekarski kvasac i pomoćna mineralna sredstva (hranljive soli za radni kvasac) koja su odobrena od strane resornog ministarstva i nalaze se na Pozitivnoj listi pomoćnih sredstava za prehrambenu industriju. Melasa koja se koristi kao osnovna sirovina ima izjavu proizvođača da nije proizvedena od genetski modifikovane šećerne repe. Inače, to je gust sirup, tamno smeđe ili tamno sive boje, svojstvenog mirisa i slatkog ukusa. Melasa nastaje kao nusproizvod u proizvodnji šećera. Pored visokog udela šećera, sadrži čitav niz visoko vrednih minerala, vitamina, aminokiselina, masnih kiselina i belančevina. Melasa se koristi za proizvodnju etanola i kvasca. U velikoj meri koristi se i kao stočna hrana, dok se u nekim zemljama koristi i za ljudsku ishranu.

Kvalitet našeg etil alkohola odgovara prvom kvalitetu etil alkohola po SRPS E.M3.020 (bivsi JUS). Posedujemo i sertifikat koji svedoči o tome da naš etanol odgovara i kvalitetu alkohola po farmakopeji Ph Eur 6.0 Kvalitet prati sopstvena laboratorija, a potvrđuju ga akreditovane laboratorije, između ostalih i Enološka stanica Vršac doo Vršac i Apoteka "Beograd" Laboratorija za ispitivanje i kontrolu, Beograd.

Proizvod je upisan u Registar hemikalija prema rešenju br.532-01-00779/2011-02.

Rafinisani etil alkohol prodajemo:
- u rinfuzu (u auto cisternama ili u kontejnerima, a može biti i u ostaloj ambalaži kupca)
- u PET bocama zapremine 1l

Upotreba mu je u prehrambenoj, hemijskoj industriji, farmaciji, industriji kozmetike i sl.