Standardi i nagrade


Standardi, nagrade, sertifikati kompanije

Standardi i nagrade

HACCP STANDARD

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.
Sam HACCP se zasniva na sledećim principima:

 1. Analiza potencijalnih opasnosti - hazarda,
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka - CCP,
 3. Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP,
 4. Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP,
 5. Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica,
 6. Uspostavljanje procedura za proveru sistema,
 7. Formiranje dokumentacije.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv.

 

ISO 9001

ISO 9001 je međunarodni standard koji definiše sistem upravljanja kvalitetom i jedini standard menadžmenta kvaliteta koji je sveobuhvatno primenjiv na sve organizacije, proizvode i usluge. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje proizvode dosledno proizvodi čime povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu.

ISO 9001:2008 sadrži zahteve za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom. To je jedinstveni model za uređenje organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili oblast delatnosti. Dakle, ISO 9001:2008 je međunarodni standard kojim je definisan model za uređenje organizacija na dobrovoljnoj osnovi.  

Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 standardu zasniva se na osam principa upravljanja: fokus na kupce, rukovođenje, uključivanje zaposlenih, procesni pristup, sistemski pristup upravljanju, kontinualno poboljšanje, činjenični pristup donošenju odluka i uzajamno korisni odnosi sa dobavljačima.

ISO 9001:2008 standard pruža isprobani okvir za kreiranje sistematskog pristupa upravljanju procesima organizacije, tako da je izlaz uvek proizvod koji zadovoljava očekivanja kupaca.

 

KOSHER

Reč Košer u izvornom (širem) značenju se može prevesti kao odgovarajući, u skladu, ispravan. Ujedno, to je i naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom (poznatijim kao pet proroka Mojsijevih knjiga) i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice.

Sertifikat izdat od ovlašćenog Rabina garantuje da se Vaša proizvodnja obavlja u skladu sa Košer pravilima. Košer sertifikat se sve više prihvata kao znak zdrave, sigurne i vrhunski kvalitetne hrane.

 

Sertifikat Privredne komore za 2013. i 2014. godinu

"Odlično srednje, malo ili mikro preduzeće" odnosno "Excellent Small and Medium Enterprise – Excellent SME Serbia", sertifikat koji izdaje Privredna komora Srbije, predstavlja potvrdu o bonitetu uspešnih kompanija.
Sertifikat se izdaje ako preduzeće zadovoljava postavljene kriterijume.
Metodologija se zasniva na oceni i izveštaju priznate bonitetne kuće COFACE. Bonitetna ocena je rezultat finansijske analize poslovanja preduzeća. Bonitetni izveštaj sadrži i ocenu platnog morala i rizika poslovanja s preduzećem, s prikazom moguće nesolventnosti u periodu od narednih 12 meseci. Punovažnost certifikata se zasniva na stalnom monitoringu bonitetne kuće COFACE.

https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/swan-lake-doo

 

International Award For Business Excellence, Madrid 2013.

"Međunarodna nagrada za poslovnu izuzetnost"
U Madridu 8.jula 2013. kompanija je dobila nagradu za poslovnu izuzetnost koja predstavlja priznanje “Swan lake” doo Beograd za postignuti kvalitet na nivou proizvodnje alkohola, distribucije, izvoza i ostvarenih rezultata na tom polju.
Nagradu dodeljuje Klub globalnih trgovinskih lidera (Global Trade Leaders Club - GTLC), organizacija koja postoji od 1973. godine i koja broji više od 7.500 članova širom sveta.
Nagradu je direktoru društva “Swan lake” doo Beograd, Ratku Miličkoviću, uručio gospodin Ricardo Roso Lopez, generalni sekretar GTLC u prisustvu, njegove ekselencije Ambasadora Republike Srbije u Španiji, gospodina Danka Prokića.

 

The Diamond Eye Award For Quality Commitment & Excellence, Berlin 2014.

Nagrada "The Diamond Eye" za posvećenost kvalitetu i izuzetnost dodeljuje se na bazi vrednovanja sledećih kriterijuma:

 • zadovoljstvo potrošača/konzumenata,
 • rukovođenje kompanijom,
 • kontinuirano napredovanje u obučavanju zaposlenih
 • inovacije,
 • poslovni rezultati,
 • kvalitet proizvoda/usluga.

 

Nagrada je deo programa koji promoviše kontakte i veze između poslovnih ljudi širom sveta, nudeći svojim članovima dodatne elemente podrške i finansiranja promotivnih i marketinških kampanja. OtherWays Management & Consulting prikuplja informacije o poslovnim uspesima kompanija koje dobijaju nagradu putem medija, od konsultantskih kompanija, reklamnih agencija, putem sajmova i izložbi, privrednih komora, ambasada, anketa potrošača.

Ova međunarodna nagrada je stvorena u Evropi da nagradi kompanije širom sveta koje su se istakle na polju kvaliteta i izvrsnosti. Selekciona komisija je odlučila da dodeli nagradu privrednom društvu Swan lake doo. Ceremonija dodele nagrada održana je 31. Marta 2014. u Berlinu u Nemačkoj. U prisustvu 180 privrednika iz 60 zemalja sveta nagradu je primio direktor kompanije, Ratko Miličković.