TEHNIČKI ALKOHOL


TEHNIČKI ALKOHOL sadrži u proseku 92% v/v etil alkohola

TEHNIČKI ALKOHOL

Proizvod se dobija kao sporedan proizvod u procesu proizvodnje etil alkohola. Sadrži u proseku 92% v/v etil alkohola. Karakterističnog je mirisa i blago obojen, sa većim sadržajem aldehida, estara, viših alkohola i metanola. Proizvodi se oko 1800l dnevno.

Upotreba mu je u mašinskoj i hemijskoj industriji kao sredstvo za odmašćivanje, rastvaranje i sl. Nije dozvoljena njegova upotreba u prehrambenoj industriji.

Prodaje se isključivo u rinfuzi.